KosgebКичи жана Орто Өндүрүштөрдү Өнүктүрүү жана Колдоо Башкармалыгы 1990 – жылдын 12 – апрелинде парламентте кабыл алынып, расмий түрдө күчүнө кирген 3624 номерлүү мыйзам долбоорунун негизинде уюштурулган. Башкармалык өлкөнүн экономикалык жана социалдык муктаждыктарын камсыздоодо кичи жана орто өндүрүштөрдүн салымын жогорулатуу, атаандаштыкты күчөтүү жана өнөр жайларды экономикалык жактан туура жолдо өнүгүүсүн камсыздоонун максатында түзүлгөн. КОӨКБ Өнөр жай жана соода министирлигине тиешелүү коомдук уюм катары саналат. Алдыга коюлган максаттардын ишке ашуусу үчүн КОӨКБ сооданын жайылышы жана пайда алып келе турган өнөр жайлардын курулушу үчүн бардык ишкерлерге жана аты аталган уюмдун мүчөлөрүнө ар кандай жааттагы колдоолорун көрсөтүп келет.


МАКСАТЫ
Башкармалыктын негизги максаты катары жаңы соодалардын, бизнестин ачылышына жардам берип, ишкерлерге билим жана экономика жаатында колдоо көрсөтүү болуп саналат. КОӨКБнын берген колдоолору; кичи жана орто соода проекттерин колдоо программасы, кредиттик колдоо, иш бирдиги күч бирдиги колдоо программасы, изилдөө жана өнүктүрүү (Ar-ge), жалпы колдоо программасы, ар кандай темадагы долбоорлорду колдоо программасы, лабораториялык кызматтар, өнүккөн соодалардын рыногун колдоо пргораммасы сыяктуу кызматтарды берип келет.


КОӨКБНЫН ИШКЕРЛЕРГЕ БЕРГЕН КРЕДИТТЕРИ
Сооданы жаңы баштап жаткан ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында уюм атайын кредит берет. Кредитти алуу үчүн уюмдун кээ бир шарттары бар. Эгер бир иш баштап жана ал ишти өнүктүрүүгө бел байлаган болсоңуз, КОӨКБнын кредити үчүн катталсаңыз болот. Уюмдун ишкерлерди колдоо кредиттеринен пайдалануу үчүн төмөндөгү шарттарды аткарууңуз зарыл:
-Уюмдун ишкердик билимин алып, колуңузда сертификаттын болушу керек
-Сертификатты алгандан кийин өзүңүздүн фирмаңызды ачышыңыз керек. Сертификатсыз ачылган фирмалар колдоо ала алышпайт.
-Эгер сиз ачкан фирма орток фирма боло турган болсо; сиздин үлүш 30%дан жогору болушу керек.
-Эркек ишкерлерге колдоонун көлөмү 60% болгон учурда, аял ишкерлерге берилген колдоонун көлөмү 70%.
-Фирманын атынан жасалган бардык чыгымдарды көрсөткөн талондорду сөзсүз түрдө алып, сактооңуз зарыл. КОӨКБ ал талондордун негизинде колдоонун көлөмүн аныктайт. Б.а. алгач сиз өз чыгымдарыңызды жасайсыз, ал чыгымдардан алынган талондор менен биздин уюмга катталасыз жана уюм сизге 2-3 айдын ичинде колдоосун көргөзмөкчү.
-Фирма үчүн алынган буюмдарды 3 жылга чейин сатууга болбойт.


Кичи жана Орто Өндүрүштөрдү Өнүктүрүү жана Колдоо Башкармалыгы боюнча кенен маалымат үчүн караңыз: http://www.kosgeb.gov.tr

Back to Top