iskender

Искендер Ормон уулу

Бул жыйындын өтөмдүүлүгү, керектүүлүгү, кандай форматта өзгөртсө болот деген суроолордун алкагында болбодубу. Булар форумдун келечеги үчүн маани-маңызын жана келечеке койгон максаттарын тактап алуу үчүн маанилүү болчу. Бул нерсе форумдун өзү үчүн актуалдуу. Андан кийин чет өлкөдөгү диаспоралардын байланышы, карым-катнашын илгерилетип, байланышты тыгыздатуу үчүн эмнелер кылынышы керек деген суроолорго жооп иретинде маектешүү болду. Бул дагы өзүнчө актуалдуу, анткени көрүп жатканыбыздай эле азыр кыргыз чачырады, бири-бири менен байланышы азайды. Бөлүнгөн жерден берекет качат жана башкалардын дагы бизге маани берип, белгилүү бир деңгээлде кабыл алышы кыйын. Ошондуктан бул жерде өз ара байланыштарды тыгыздатуу менен бирге башкалардын көзүндө өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрүшүбүз зарыл. Форумга келген ишкерлер жана диаспора өкүлдөрү бири бири менен таанышып, тажрыйба бөлүшүп, байланыштарын кеңейтүүсү жана бул форумда көргөн артыкчылык, жетишкендиктер, кемчиликтерди көрүп, өзү жашаган жака барганда жетишкендиктерге умтулуусу, кемчиликтерин оңдошу үчүн өтө маанилүү.

Related articles

Back to Top