mukanbetov

Муканбетов Санжар

Кыргызстан өз жарандарын батыра албай калды. Элибиз билимине, илимине, талантына жараша Кыргызстанда орун табалбай чет мамлекеттерге кетип калышты. Мүмкүн бул форум силердей ишкерлердин пикирлери жана кылган иштери аркылуу Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошоор.

Related articles

Back to Top