forumAlt

Пресс-релиз

23-декабрь, 2015-жыл, саат 11.00
“Акипресс” маалымат агенттигинин пресс-залы
Тема: ЕАЭС жана түрк бизнеси – геосаясий кырдаал Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктѳрдү ачат?
Спикерлер:
Алмаз Сазбаков – КРнын экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттигининдиректору;
Айбек Сарыгулов -Түркиядагы “Кыргызстан” достук жана маданият коомунун тѳрагасы;
Нурлан Мүсүралиев – КРнын соода-ѳндүрүш палатасынын вице-президенти;
УмбриэльТемиралиев – “ЖИА” бизнес-ассоциациясынынтѳрагасы;
ТемирланСарлыкбеков – Ишкер;
Бурак Арыкан – Түркиялык “АрыканИншаат” компаниясынын директору

Россия, Казакстан, Беларусь, Армения жана Кыргызстан – Евразиялык экономикалык союз. Бул -кѳптѳгѳн экспортер ѳлкѳлѳр үчүн кызыктуу болгон 170 миллиондук ири рынок. Бул – кыргыз бизнеси үчүн колдонула элек жаңы мүмкүнчүлүк.

Түркия кен байлыктарга бай эмес, бирок бул ѳлкѳ ѳндүрүш товарларын жана кызматтарды экспорттоодо Евразия чѳлкѳмүндѳ алдыңкы орунга ээ.

Түрк-орус саясий мамилелеринин солгундашынын экономикалык кесепеттери миллиарддаган доллар менен ченелүүдѳ. 2014-жылы Түркия менен Орусиянын ортосундагы соода жана кызмат жүгүртүү кѳлѳмү $44 млрд түзгѳн. Расмий Анкара менен Москванын бул кѳрсѳткүчтү $100 миллиардга жеткирүү жѳнүндѳ амбициялуу пландары бар эле. Бирок саясий мамилелердин бузулушу сооданы солгундатууда.
Кыргызстан – Евразиялык экономикалык союздун мүчѳсү жана Түркия менен саясий¸экономикалык жактан тыгыз мамиледе.
Ал эми Кыргызстан мүчѳ болгон Евразиялык экономикалык союздун аймагында азыр товарлар эркин жүгүртүлѳт, кийинки этапта кызматтар дагы эркин жүгүртүлмѳкчү. Демек, Кыргызстан түрк бизнесине Евразиялык экономикалык союздун эшигин ача алат.
Чакан, уюшулган жана индустриалдык болуп бѳлүнгѳн ѳндүрүш зоналары- бул түрк ѳндүрүшүнѳ стимул берген маанилүү жагдай. Ѳндүрүш зоналардын алгачкысы 1962-жылы негизделип, 2008-жылы алардын саны 216га жеткен. Ѳндүрүш зоналарда чыгарылган түрк товарлары дүйнѳнүн баардык тарабына экспорттолот.
Бул тажрыйба Кыргызстан үчүн кызыктуу жана пайдалууу. Анын үстүнѳ азыркы геосаясий жагдайдын фонунда кыргыз бизнеси ири түрк компаниялары менен ѳнѳктѳш катары иш алып барып, бир жагынан ѳлкѳгѳ түрк инвестициясын тартып келип, экинчи жагынан ЕАЭСтин 170 миллиондук рыногунун мүмкүнчүлүктѳрүн колдонуу үчүн ѳз ѳндүрүшүн бутка кое алат.
2016-жылдын 21-22-январында Түркиянын борбору Анкара шаарында ѳтѳ турган “Кыргызстан” бизнес форуму – дал ушул мүмкүнчүлүктү колдонууга болгон аракет. Форумдун алкагында ОСТИМ ѳндүрүш зонасынын иши менен таанышып, Түркия Палаталар жана Биржалар Биримдигинин, Түркиянын Чакан жана Орто Ишканаларды Өнүктүрүү жана Колдоо Башкармалыгынын деңгээлинде жолугушуулар ѳтүп, кыргыз ишкерлери менен түрк бизнес ѳкүлдѳрүнүн ѳнѳктѳштүк мамилелерди түзүүсүнѳ мүмкүнчүлүк ачылат.

ММК үчүн баардык суроолор боюнча +996 555 775 734 кайрылыңыздар

Related articles

Back to Top