Бизнес Форум Кыргызстан

"Кыргызстан Бизнес Форуму" кыргызстандык ишкерлердин биримдигин чыңдоо, карым-катнаштарын жана иштерин өркүндөтүү үчүн ыңгайлуу шарт түзүүнү көздөгөн, жылына бир жолу өткөрүлүүчү дүйнөлүк форум.

Өнөктөштөр

BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan

Демөөрчүлөр

BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan BizForum Kyrgyzstan

Back to Top